Klachten


Klachten? Laat het ons weten


Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Wij zijn aangesloten bij het KNMT

KNMT staat voor De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde en is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van tandartsen in Nederland.

knmt